Beeldbellen

Beeldbellen in de zorg

Nieuwe manieren van zorgverlening moeten de komende jaren leiden tot ontlasting van de zorgsector als geheel. Vermindering van aantallen ziekenhuisopnames, vermindering van spreekuurbelasting en beter voorbereide patiënten zullen hieraan bijdragen. De medisch specialisten van HMCC spelen ook een essentiële rol. Zij ontlasten uw zorginstelling en realiseren efficiency onder andere door de inzet van beeldbellen. Zorg is en blijft mensenwerk en veel patiënten hebben daarbij behoefte aan een gezicht.
Medisch call center

Beeldbellen: zorg verlenende instanties hebben er veel baat bij

Beeldbellen in de zorg kan op een groot aantal manieren door ons worden ingezet. De basis van onze dienstverlening is en blijft de medische kennis van onze medisch geschoolde medewerkers. Hun niveau varieert van verpleegkundigen tot artsen. Hun capaciteiten kunnen zij optimaal benutten door onder andere taken van u over te nemen en ze op afstand uit te voeren. Beeld- / videobellen speelt daarin dikwijls een belangrijke rol. Hiermee wordt onder andere bewerkstelligd dat:

  • Patiënten beter voorbereid op het spreekuur komen.
  • Er meer zelfregie aan patiënten kan worden toegekend.
  • Therapietrouw aanzienlijk kan worden verbeterd hetgeen herstel bevorderlijk werkt.

Onder andere d.m.v. beeldbellen kan tevens gemakkelijker ondersteuning van zorg geboden worden, daar waar en exact wanneer die zorg nodig is.

Wat HMCC doet

Onze medici zetten beeldbellen in de zorg onder andere in om uw patiënten te informeren over en te begeleiden bij correct medicijngebruik thuis. In de aanloop naar een operatie of medische ingreep bereiden wij patiënten op persoonlijk wijze maar op afstand voor op de ingreep d.m.v. videobellen. Zorg verlenende instanties zoals de uwe kunnen zich dan volledig concentreren op kwaliteit van de ingreep zelf. Ook nabehandeling en hulp bij zelfverzorging kan door onze vakkundige medewerkers online gerealiseerd worden.

Beeldbellen in de zorg zal de komende jaren steeds meer gebruikelijk worden. Neem contact met ons op en verzeker u via HMCC van een aanzienlijke stroomlijning van uw werkprocessen.

Ontdek professionaliteit, Ontdek HMCC

Wilt u weten wat wij voor uw praktijk kunnen betekenen? Wilt u ook verbinding maken in de zorg? Wij staan altijd open voor een gesprek! Neem contact met ons op via dit formulier.

"*" geeft vereiste velden aan

Deze website is gericht op zorgprofessionals en niet bedoeld voor medische vragen.*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.