Voor - en nabehandeling

Wat houden deze
programma’s in?

Voor veel patiënten is het ondergaan van een operatie of medische ingreep een ingrijpende gebeurtenis. Een goede voorlichting en beschikbaarheid voor het beantwoorden van vragen is daarbij essentieel. Zowel voor de ingreep als in het nabehandelingstraject. Welke voorbereidingen dient de patiënt zelf te treffen, welke medicatie mag wel of niet etc? Hoe te handelen bij koorts na de ingreep of bij andere specifieke complicaties. Onze verpleeg-kundigen nemen op afstand deze rol van uw organisatie over. Ze informeren en adviseren de patiënt en rapporteren aan uw organisatie de voortgang.

Voor wie?

Alle onze Zorg op Afstand diensten zijn beschikbaar voor huisartspraktijken, VVT’s, zelfstandige klinieken, farmaceutische dienstverleners en zorginstellingen voor specifieke patiëntgroepen (o.a. Covid 19 support). In de uitvoering gaat het, afhankelijk van wensen en mogelijkheden, zowel om eerste- als tweedelijns ondersteuning door onze zorgprofessionals.

Interesse of vragen?

Wil jij ook verbinding maken in de zorg? Wij staan altijd open voor een gesprek! Neem contact met ons op via dit formulier.